Ürün filtreleri Ürün filtreleri

Kemençe

Kemençe,  Karadeniz bölgesinde yaygın olan ve rebap, keman türü yaylı çalgılarla akraba olduğu bilinen, 

bir yay yardımıyla çalınan üç telli geleneksel halk çalgısının adı olup, klasik kemençe ile karıştırılmasını önlemek amacıyla Karadenizkemençesi ya da Laz kemençesi olarak da adlandırılmaktadır.